SvenskaEnglish

Rescue Diver

PADI Rescue Diver


På Rescue kursen lär du dig att känna igen och hantera din egen och andras stress i en nödsituation. Du kommer även att få lära dig tekniker för bogsering, första hjälpen, hantering av panikslagen dykare, i kursen ingår även en teoretisk del där du bl.a. får lära dig om stress och olyckshantering, fysiologi och dykmedicin, nödfallsutrustning och räddningsledning. Under avslutningsdagen simuleras dykolyckor som du och dina kurskamrater själva får ta hand om

Förkrav:  PADI Advanced Open Water, NAUI Advanced Scuba Diver eller CMAS** certifikat. Dessoutm krävs det att du har någon fom av HLR utbildning(tex EFR Kurs)

 rd1rd2

 

 

 

 

 

   
  

pdf

Ladda ner kursinfo